Renovace dřevěných podlah

Podle výsledku diagnostiky stávajícího stavu původní dřevěné podlahy bude provedena vlastní renovace podlahy v rozsahu jednoho nebo více následujících prací :

Demontáž stávající podlahy

Oprava podkladu nebo zhotovení nového podkladu

Impregnace podkladu

Oprava a renovace stávajících podlahových dílců

Náhrada nepoužitelných podlahových dílců

Správné sestavení a montáž podlahových dílců na připravený podklad

Oprava nadměrných spár

Zaretušování zbytkových vrypů a poškození v sestavené podlaze

Celoplošné vybroušení podlahy

Renovace nebo náhrada zakončovacích lišt a přechodů

Povrchová úprava - nalakování

Ať už se bude jednat o jakýkoliv rozsah renovace podlahy, vždy Vám předložíme cenovou nabídku k posouzení a je jen na Vás, zda se rozhodnete renovační práce u nás objednat!